Realplast yrityksenä

Realplast Oy on Riihimäellä toimiva muovituotteiden ruiskuvaluun ja kokoonpanoon erikoistunut sopimusvalmistaja. Osaamisemme on parhaimmillaan mittatarkoissa teknisissä muoviosissa ja korkean automaatioasteemme johdosta pystymme vastaamaan ketterästi ja kustannustehokkaasti suuriinkin volyymeihin.

Realplastin toimittamiin tuotteisiin kuuluvat erilaiset tekniset ja mittatarkat muoviosat eri teollisuuden aloille. Yrityksellä on pitkä kokemus erilaisten muovituotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta ruiskuvalutekniikalla. Realplast haluaa olla asiantuntijana mukana asiakkaan ongelmanratkaisuissa alusta lähtien.

Muovin teknistä ruiskuvalua ammattitaidolla

  • Tuotekehitys ja -suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa lopputuotteen vaatimusten mukaisesti
  • Muottisuunnittelusta ja -valmistuksesta huolehtiminen
  • Jälkikäsittelyt
  • Kokoonpanot ja tuotekokonaisuudet hankintoineen

Realplast on kasvuyritys

Olemme panostaneet voimakkaasti tuotannon kasvuun ja tekniikkaan. Tuotantoon on hankittu uusia koneita, laitteita sekä automaatiorobotteja. Toimitilamme Riihimäellä ovat 3200m².

Toimitilojen ja laitteistojen lisäksi olemme uudistaneet myös toiminnanohjausjärjestelmämme. Käyttämämme järjestelmän avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja reagoida nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Realplastin tavoitteita

Koska haluamme kehittyä jatkuvasti yrityksenä ja tarjota asiakkaillemme entistä parempaa palvelua, sitoudumme seuraaviin tavoitteisiin:

  • Kokonaisvaltainen palvelumme ulottuu suunnittelusta, tuotekehityksestä, materiaalipalveluista ja protovalmistuksesta volyymivalmistukseen sekä kokonaisuuksien toimittamiseen. Haluamme toimia yhteistyössä asiakkaamme kanssa koko tuotteen elinkaaren ajan.
  • Oma muottihuolto-osasto ja huoltopalvelu varmistaa muottien ja työkalujen toiminnan tuotannossa.
  • Tarjoamme asiakkaillemme sekä korkeatasoista teknistä osaamista että hinnaltaan kilpailukykyistä kapasiteettia.
  • Tavoitteenamme on toimia kannattavasti suhdanteista riippumatta. Alihankkijana hyvä kannattavuus antaa joustoa ja varmuutta sekä parempaa investointivalmiutta. Tämä antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.
  • Riihimäen hallissa on 3200m2 tuotantotilat sekä täysin uusittu nykyaikainen infra tekoälyllä ohjattuna ja valvottuna. Uudet toimitilat antavat mahdollisuuden kasvaa ja investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin.
  • Olemme kilpailukykyinen ja arvostettu työnantaja. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Olemme valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrimme kehittämään innovatiivisia ratkaisuja avoimesti asiakkaidemme kanssa sekä pitämään lupauksemme!

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Realplast Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikan lähtökohtina ovat asiakkaiden, sekä muiden sidosryhmien tyytyväisyys.

Yrityksen johto ja henkilöstö tuntee ja ymmärtää laatu- ja ympäristöpolitiikan sekä sitoutuu niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme pitkäjänteisellä ja syvällisellä yhteistyöllä siten, että he menestyvät omassa liiketoimessaan.

Toiminta perustuu tulokselliseen toimintaan sekä ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön.

Toiminta ja tuotanto tulee olla asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukainen sekä tietenkin lopputuloksen tulee vastata asiakkaan odotuksia. Asiakkaan tarpeet selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tarpeiden ja toivomusten selvittäminen on oikeanlaisen toiminnan toteutumisen varmistamista.

Laatutavoitteiden toteutus edellyttää koko henkilöstön osallistumista jatkuvaan laadunparannustyöhön kaikissa toiminnoissa. Jokainen vastaa oman työvaiheensa laadusta.

Vaatimustenmukaisuuden täyttäminen edellyttää jatkuvaa toiminnan ja laadun kehittämistä ja ylläpitämistä koko organisaatiolta.

Kannustamme, koulutamme ja opastamme tarvittaessa koko organisaatiotamme toimimaan siten, että he kussakin työvaiheessa huomioivat ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Realplast Oy:n ympäristöpolitiikan lähtökohtana on ympäristöasioiden vastuullinen hoitaminen ja niiden huomioon ottaminen toiminnassamme yhtenä keskeisistä toimintaperiaatteista.

Pyrimme minimoimaan toimintamme aiheuttaman kuormituksen ympäristölle. Tämä tarkoittaa ympäristönäkökohtien huomioimista kaikilla toiminnan osa-alueilla tuotteiden hankinnasta niiden toimittamiseen asti.

Seuraamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja pyrimme säästeliäämpään luonnonvarojen käyttöön.

Auditoimme toimintaamme säännöllisesti. Asetamme laatu- ja ympäristötavoitteita, jotka tarkastamme säännöllisin väliajoin.

Toimintamme on koko ajan kehityttävä ja parannuttava. Laatu ja luotettavuus sekä ammattitaitoinen henkilöstö ovat toimintamme avainasioita.